Privacy Statements

Nederlands / English

Hoe is het gesteld met het Digitaal Welzijn van de Vlaming?

 1. Doeleinde en rechtsgrond voor de verwerking van jouw persoonsgegevens

Wanneer je deelneemt aan het on/off onderzoek van de Universiteit Gent rond digitaal welzijn, worden er persoonsgegevens van jou verzameld. De verzameling en verwerking van deze persoonsgegevens is, net als je deelname, vrijwillig en gebaseerd op jouw uitdrukkelijke toestemming.

De door jouw aangeleverde persoonsgegevens worden met de meeste aandacht en zorgvuldigheid door ons verwerkt voor het realiseren van de onderzoeksdoelstellingen.

 1. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke van dit onderzoek?

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Prof. Dr. Mariek Vanden Abeele, Stephen Murphy, David de Segovia en Kyle van Gaeveren, onderzoekers van de Universiteit Gent. De Universiteit Gent (hierna UGent) treedt op als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. De apps m-Path en On/Off treden op als verwerkers van de UGent.

Het onderzoek wordt ondersteund door De Standaard en gefinancierd door de Europese Onderzoeksraad onder Horizon 2020. De Standaard zal in het kader van je deelname aan het onderzoek geen persoonsgegevens ontvangen, behalve jouw naam en emailadres en dit enkel wanneer je daar specifiek je toestemming voor geeft bij je registratie als deelnemer. De Standaard zal communiceren over het onderzoek, maar ontvangt daartoe enkel geanonimiseerde, geaggregeerde bevindingen van de UGent. Jouw persoonsgegevens worden verder niet gedeeld met derden.

 1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

“Persoonsgegevens” zijn gegevens die informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bevatten. Tijdens je deelname aan dit onderzoek, worden er verschillende persoonsgegevens verzamelt, hieronder geven we je daarvan een overzicht.

Verzameling van persoonsgegevens bij de registratie:

Als je beslist om deel te nemen aan het on/off-onderzoek, vragen we bij de registratie jouw naam, gender, leeftijd, provincie, opleidingsniveau en het type telefoon/laptop om op basis van die informatie een representatieve steekproef te kunnen samenstellen. Je e-mailadres hebben we nodig:

 • om je te kunnen informeren over de studie, en je deelname op te volgen,
 • om je uit te nodigen om je laptopdata met ons te delen (indien je deze verzamelt via ActivityWatch),
 • om je te contacteren in geval van technische problemen,
 • om je jouw persoonlijke rapport op te sturen.

Verzameling van (persoons)gegevens via de apps:

m-Path Met m-Path kunnen we jou op verschillende momenten van de dag korte vragenlijstjes sturen, om zo meer te leren over hoe jouw gevoelens, gedachten en gedragingen door de dag en week variëren. Jouw antwoorden op de dagelijkse vragenlijstjes worden gedurende de studie op de servers van de KULeuven conform de Europese regelgeving voor databescherming (GDPR) opgeslagen en verwerkt. Na afloop van het onderzoek, worden de data door de onderzoekers van de UGent gedownload en van de m-Path servers verwijderd. Meer informatie vind je hier: https://m-path.io/LegalPage/legal.html

Naast jouw antwoorden op de dagelijkse vragenlijstjes, registreert de app concreet:

 • jouw ‘nickname’ – voor dit onderzoek is dat je participantcode;
 • het IP-adres van jouw toestel op het internet (wat het uniek maakt);
 • Je tijdszone;
 • Het type en besturingssysteem van je toestel;
 • De versie van de app die je gebruikt;
 • Informatie over technische issues met de app (zoals app crashes);
 • Als je hiermee toestemt, data over jouw gebruik van de app.

On/Off (voor Android-gebruikers)

On/Off is een applicatie ontwikkeld aan Imec die bijhoudt wanneer deelnemers hun smartphone gebruiken, welke applicaties ze openen en welke notificaties ze ontvangen. Daarnaast hopen we je in de toekomst met de app op verschillende momenten van de dag korte vragenlijstjes sturen, om zo meer te leren over hoe jouw gevoelens, gedachten en gedragingen door de dag en week variëren.

Naast jouw antwoorden op de dagelijkse vragenlijstjes, registreert deze app concreet:

 • de namen van de applicaties die je opent op je smartphone (bvb. ‘Excel’ of ‘Google Chrome’)
 • wanneer en hoe lang je applicaties gebruikt, maar niet de inhoud van de applicaties
 • het ontvangen van meldingen (of notificaties), waarbij de inhoud van het bericht niet geregistreerd wordt, maar wel de naam van de applicatie die de notificatie stuurt
 • hoe meldingen (of notificaties) verwijderd worden (weggeveegd of door op de notificatie te klikken)
 • je type smartphone
 • of het toetsenbord actief is of niet, bij welke app (maar niet wat je typt)

Je ontvangt na elke dataverzamelingsperiode een gedetailleerd rapport dat een overzicht geeft van wanneer en hoe jij je smartphone gebruikt. Wanneer je telefoon verbinding maakt met een wifi-netwerk, worden je gebruiksgegevens automatisch naar de servers van Imec verstuurd, waar ze conform de Europese regelgeving voor databescherming (GDPR) worden opgeslagen en verwerkt. Na afloop van het onderzoek, worden de data door de onderzoekers van de UGent gedownload en van de Imec servers verwijderd. Meer informatie vind je hier: https://onoffonderzoek.be/privacy.

ActivityWatch

De versie van ActivityWatch die we gebruiken in het onderzoek, is een beperktere versie van de standaardapplicatie die enkel bijhoudt wanneer deelnemers hun laptop of PC gebruiken en welke programma’s ze gebruiken. Deze applicatie verzamelt verder geen persoonsgegevens.

Concreet registreert de app:

- de namen van de programma’s die je opent op je laptop of PC (bvb. ‘Excel’ of ‘Google Chrome’)

- wanneer en hoe lang je deze programma’s gebruikt

- voor browseractiviteit, het type domein dat je bezoekt (facebook, email, games, nieuws, ..., andere)

De app registreert dus niet:

- welke inhoud je bekijkt of maakt binnen de applicaties

- de gedetailleerde internetadressen, browseractiviteit of URLs die je bezoekt (enkel categorieën)

- de inhoud van berichten, e-mails, agenda, notificaties of andere inhoud

- beelden, foto’s, video’s, of geluidsopnames

ActivityWatch omvat een dashboard zodat je zelf een gedetailleerd overzicht krijgt van wanneer en hoe jij je laptop of PC gebruikt, hierbij worden geen persoonsgegevens verzameld. De applicatie bewaart de data lokaal op je eigen laptop of computer. Dit betekent dat deze data niet automatisch worden doorgestuurd naar een andere partij, maar volledig in jouw bezit blijven. We zullen je daarom uitnodigen om je data met ons te delen via een beveiligde dienst voor datatransfers. Meer informatie over ActivityWatch vind je hier: https://activitywatch.net/.

Verzamelen van persoonsgegevens via de vragenlijstjes (in de apps m-Path en On/Off):

m-Path en On/Off verzamelen, naast de (persoons)gegevens zoals (per app) opgesomd hierboven, de data die je deelt in je antwoorden op de vragenlijstjes die je in de app zal ontvangen. Deze omvatten welzijnsdata (wat je voelt en denkt) en data over je gezondheid (de vragen peilen naar je fysieke en mentale gezondheid).

Alle gegevens zullen pseudoniem bewaard worden : jouw m-Path en On/Off gegevens zullen nooit rechtstreeks gekoppeld worden aan jouw naam of jouw adresgegevens. Je kan jezelf registreren in deze apps met jouw uniek deelnemersnummer. De koppeling tussen jouw naam en dit nummer zal louter bestaan in een apart digitaal bestand, enkel toegankelijk voor de betrokken onderzoekers van de UGent op basis van een strikte need-to-know basis, dat met een paswoord beveiligd is en versleuteld bewaard wordt op de servers van de UGent.

 1. Wie heeft toegang tot jouw persoonsgegevens?

Enkel de betrokken onderzoekers van de UGent hebben toegang tot uw persoonsgegevens op een strikte “need-to-know” basis. Dit betekent louter en alleen voor wetenschappelijke doeleinden. Deze toegang geldt bijgevolg enkel voor de doeleinden vermeld in onderhavige privacyverklaring.

De Standaard zal in het kader van je deelname aan het onderzoek geen persoonsgegevens ontvangen, behalve jouw naam en emailadres en dit enkel wanneer je daar specifiek je toestemming voor geeft bij je registratie als deelnemer. De Standaard zal communiceren over het onderzoek, maar ontvangt daartoe enkel geanonimiseerde, geaggregeerde bevindingen van de UGent.

De medewerkers van het on/off onderzoek die verbonden zijn aan de UGent waken erover dat jouw persoonsgegevens niet worden doorgegeven aan derden, behoudens in het geval je hiertoe voorafgaand jouw toestemming verleend hebt of wanneer de toegang, het gebruik, het behoud of de openbaarmaking van uw persoonsgegevens redelijkerwijs noodzakelijk is (bv. om te voldoen aan de van toepassing zijnde regelgeving, om technische of beveiligingsproblemen te detecteren, om de rechten, eigendom of veiligheid van de medewerkers van het on/off onderzoek die verbonden zijn aan de UGent te beschermen).

 1. Hoelang worden jouw persoonsgegevens verwerkt?

Jouw gepseudonimiseerde persoonsgegevens worden tijdens de duurtijd van het onderzoek, voor een periode van minstens 5 jaar, bewaard. Na afloop van het onderzoek zal alle data geanonimiseerd worden. Dit betekent dat we de link tussen de verzamelde data en jouw identiteit zullen verwijderen. Vanaf dat moment kunnen we je data niet meer verwijderen omdat we zelf niet langer kunnen identificeren welke de jouwe zijn.

Deze data worden bewaard tot minstens vijf jaar na het verschijnen van de publicaties die gebaseerd zijn op deze data en na het einde van de overeenkomst m.b.t. financiering van het onderzoek. 

Net als vele andere wetenschappers, willen we de uiteindelijke anonieme datasets immers graag openbaar beschikbaar aan andere onderzoekers (met uitsluiting van commercieel onderzoek). Je bent volledig vrij om hier wel of niet mee in te stemmen.

 1. Veiligheid van uw persoonsgegevens

De betrokken onderzoekers van de UGent, prof. dr. Mariek Vanden Abeele, dr. Stephen Murphy, David de Segovia en Kyle van Gaeveren, zorgen voor passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen enige vorm van verlies of onrechtmatige verwerking, zoals hierboven beschreven is de toegang tot uw gegevens beperkt en worden de gegevens regelmatig geback-upt in een folder op een beschermde server binnen de EU).

Alle gegevens zullen pseudoniem (d.i. niet direct identificeerbaar) worden verwerkt en bewaard.

Bovendien worden de data van alle deelnemers samen geanalyseerd. De resultaten van deze analyses rapporteren we op anonieme wijze

in wetenschappelijke presentaties en wetenschappelijk en journalistieke publicaties. We publiceren nooit data die je identiteit toont.

 1. Welke rechten heb je in het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens?

Wanneer we jouw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, geniet je van een aantal rechten die je kan uitoefenen zoals hieronder beschreven.

Houd er rekening mee dat als je een recht wilt uitoefenen, we jou om aanvullende informatie kunnen vragen. We doen dit om een inbreuk in verband met jouw persoonsgegevens te voorkomen, bijvoorbeeld omdat een onbevoegde persoon namens jou optreedt en een recht op jouw naam uitoefent.

 1. Je hebt het recht op toegang tot jouw persoonsgegevens, wat betekent dat je ons kunt vragen om jou informatie te verstrekken over de persoonsgegevens die we over jou bewaren. Je kan ook een kopie van jouw persoonsgegevens opvragen. Houd er rekening mee dat je moet aangeven voor welke verwerkingsactiviteiten je toegang wenst tot jouw persoonsgegevens.
 2. Je hebt het recht om te verzoeken dat wij jouw persoonsgegevens corrigeren als je kunt aantonen dat de persoonsgegevens die wij over jou verwerken onjuist, onvolledig of verouderd zijn.
 3. Als we jouw toestemming hebben gevraagd en verkregen om jouw persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken, heb je altijd het recht om deze toestemming in te trekken. Deze intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens die reeds op grond van deze toestemming verwerkt werden.
 4. Je kan ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen als ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, als het onwettig was om ze te verzamelen of als je met succes jouw recht uitoefende om jouw toestemming in te trekken Als een van deze omstandigheden van toepassing is, zullen we jouw persoonsgegevens onmiddellijk verwijderen, tenzij wettelijke verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen ons verbieden jouw persoonsgegevens te verwijderen.
 5. In de volgende omstandigheden kan je ons vragen de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken:
  1. terwijl we jouw verzoek om uw persoonsgegevens te corrigeren beoordelen;
  2. als een dergelijke verwerking onrechtmatig was, maar je de voorkeur geeft aan een beperking boven verwijdering;
  3. als we jouw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar je hebt ze nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

Tot slot kan je op elk moment je deelname stopzetten (meer informatie daarover vind je https://onoffonderzoek.be/welzijn).

Je kunt je rechten uitoefenen door ons te contacteren, hetzij per e-mail naar info@onoffonderzoek.be of per post naar prof. dr. Mariek Vanden Abeele, Universiteit Gent, departement Communicatiewetenschappen, St. Pietersnieuwstraat 42, 9000 Gent, waarbij we jouw aanvraag binnen een termijn van zeven werkdagen trachten te verwerken.

Om je rechten te kunnen uitoefenen gebruiken we je uniek ID, dit is immers de enige manier waarop we je toestel kunnen identificeren.

 1. Contactinformatie

Met al je vragen en/of opmerkingen over het onderzoek, kan je steeds terecht bij de betrokken onderzoekers Prof. Dr. Mariek Vanden Abeele, Dr. Stephen Murphy, David de Segovia, en Kyle van Gaeveren via het e-mailadres info@onoffonderzoek.be.

Voor verdere vragen over de verschillende rechten en plichten op het gebied van privacy, of indien je meent dat je Persoonsgegevens onterecht en/of onjuist worden verwerkt door de UGent, kan je terecht bij de Functionaris Gegevensbescherming (Data Protection Officer) van de UGent via privacy@ugent.be of telefonisch via 09 264 95 17.

Indien je meent dat er onvoldoende gevolg werd gegeven aan jouw verzoek of klacht, kan je je wenden tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (via contact@apd-gba.be of telefonisch via +32 (0)2 274 48 00) en/of tot de Vlaamse toezichthouder (via contact@toezichtcommissie.be of telefonisch via +32 (0)2 553 50 47).

 1. Wij geven om je welzijn!

Misschien heb je te maken met omstandigheden die deelname extra uitdagend maken, zoals problemen met je (mentale) gezondheid of in je leefomgeving. Als dit voor jou het geval is, en je dit wenst, mag je ons hier steeds vrijblijvend over inlichten, zodat we je optimaal kunnen opvolgen tijdens het onderzoek. Wij geven immers om het welzijn van al onze deelnemers! Indien je met een hulpvraag zit of meer algemeen je ervaringen of vragen als deelnemer met het onderzoeksteam wil delen, mag je ons steeds contacteren. We zullen trachten om je verder te helpen, bijvoorbeeld door je vragen te beantwoorden of je door te verwijzen naar een relevante instantie. Je vindt ook een lijst met zulke instanties op de website: https://onoffonderzoek.be/welzijn.

 1. WIJZIGINGEN AAN DE PRIVACYVERKLARING

Onderhavige privacyverklaring kan worden aangepast om te blijven voldoen aan de toepasselijke regelgeving.

Indien de privacyverklaring wordt aangepast, zal hiervan melding worden gemaakt in onze nieuwsbrief en zal de link naar de gewijzigde privacyverklaring worden opgenomen in de nieuwsbrief en op de website https://onoffonderzoek.be.

Imec VZW, met maatschappelijke zetel te Kapeldreef 75, 3001 Leuven is de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot jouw persoonsgegevens voor het aanbieden van de On/Off applicatie. We verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens zodat je de applicatie kan gebruiken, om onze diensten in de applicatie te verbeteren en om technische steun te verlenen indien dit nodig is.

Met betrekking tot het onderzoeksproject waaraan je deelneemt, verwerkt Imec VZW je persoonsgegevens in opdracht van UGent, de instelling die je deze applicatie heeft aanbevolen (de verwerkingsverantwoordelijke). Imec VZW treedt op als verwerker in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke om jou te registreren voor de applicatie, om jouw persoonsgegevens binnen de applicatie te delen met de verwerkingsverantwoordelijke en om jouw persoonsgegevens te bewaren en te analyseren voor het onderzoeksproject.

Voor meer informatie over de verwerkingsactiviteiten met betrekking tot jouw persoonsgegevens binnen het onderzoeksproject, verwijzen we je door naar de UGent.

 1. Welke gegevens verzamelen we en waarom?

Je registratie in On/Off gebeurt door middel van jouw persoonlijke deelnemerscode en een zelfgekozen paswoord. De deelnemerscode ontvang je van de verantwoordelijke onderzoekers aan de UGent. Enkel deelnemers met een geldige code kunnen zich registreren als gebruiker van On/Off. Je hoeft dus geen naam, mailadres of andere contactgegevens op te geven om On/Off te gebruiken.

Als On/Off-gebruiker verzamelt en verwerkt de applicatie:

 • jouw antwoorden op vragen over je welzijn die we jou via de app toesturen.
 • enkel demografische gegevens zoals geslacht, leeftijd en jouw tewerkstellingsgraad om verbanden tussen deze indicatoren en welzijn te kunnen onderzoeken..
 • smartphonegebruik (gebruiksgegevens), waaronder:
  • de namen van de applicaties die je opent op mijn smartphone
  • wanneer en hoe lang je applicaties gebruikt
  • het ontvangen van meldingen (of notificaties), waarbij de inhoud van het bericht niet geregistreerd wordt, maar wel de naam van de applicatie die de notificatie stuurt
  • hoe meldingen (of notificaties) verwijderd worden (weggeveegd of door op de notificatie te klikken)
  • je type smartphone
  • of het toetsenbord actief is of niet, bij welke app (maar niet wat je typt)

On/Off houdt GEEN INHOUD van je gebruik bij en weet dus NIET:

 • de internetadressen, browseractiviteit of URLs die je bezoekt
 • wat je binnen een applicatie doet
 • de inhoud van berichten, e-mails, agenda, notificaties of andere inhoud
 • beelden, foto’s, video’s, geluidsopnames of elke andere inhoud
 1. Wie zal toegang hebben tot je persoonsgegevens?

Onderzoekers verbonden aan UGent hebben inzage in jouw persoonsgegevens voor de uitvoering van het onderzoeksproject en de onderzoekers van Imec hebben toegang tot jouw persoonsgegevens zodat zij de dienstverlening van de On/Off applicatie kunnen verzekeren.

Deze gegevens worden zo snel mogelijk gepseudonimiseerd, onder andere door ze te aggregeren. De geaggregeerde gegevens worden vervolgens enkel gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden. Gegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij op een volledig geanonimiseerde en geaggregeerde manier en uitsluitend in het kader van wetenschappelijk onderzoek en disseminatie.

 1. Technische en organisatorische maatregelen en bewaartermijn

Imec heeft gepaste technische en organisatorische maatregelen genomen, die zijn geïncorporeerd in interne information security documenten, om jouw persoonsgegevens te beveiligen.

Je verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen in onze databank gedurende de duurtijd van het project. De gegevens zullen worden opgeslagen gedurende de duurtijd van 5 jaar. De data worden steeds minstens gepseudonimiseerd en de gegevens worden op een hoog aggregatieniveau verwerkt, waardoor het niet mogelijk zal zijn om individuele personen te identificeren in de publicaties. Na 5 jaar worden je gegevens geanonimiseerd.

 1. Jouw rechten

Jouw gebruik van On/Off is vanzelfsprekend vrijblijvend en uit vrije wil. Je hebt het recht om op elk moment, zonder dat je hiervoor een reden moet opgeven, je medewerking stop te zetten. Dit kan heel eenvoudig door (1) de applicatie uit te schakelen door op de schuiver naast ‘Smartphonegebruik bijhouden’ te tikken of (2) de applicatie te verwijderen. Het verwijderen van de applicatie betekent niet dat de reeds verzamelde gebruikersdata automatisch verwijderd wordt.

Daarenboven kan je ons uitdrukkelijk verzoeken om de door ons verzamelde persoonsgegevens van jouw persoonlijk profiel in onze bestanden te kunnen inkijken, te laten corrigeren of uit onze bestanden te verwijderen. Dit kan via een eenvoudig schriftelijk verzoek (info@onoffonderzoek.be), waarbij we jouw aanvraag zonder redelijke vertraging trachten te verwerken.

Je hebt altijd het recht om toegang te krijgen tot je verzamelde gegevens. Dat kan je eenvoudig doen per e-mail naar info@onoffonderzoek.be. Daar kan je ook vragen om je gegevens uit de bestanden te verwijderen.

 1. Contact

Met al je vragen en/of opmerkingen kan je altijd terecht bij ons via het emailadres info@onoffonderzoek.be.

Indien je een klacht hebt over het verwerken van jouw persoonsgegevens door On/Off, kan je de Data Protection Officer van imec-mict contacteren via privacy@imec.be. Als u niet tevreden bent met ons antwoord, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsauthoriteit, namelijk de Belgische Gegevensbeschermingsauthoriteit en / of het Vlaams Comité van Toezicht.

Deze privacyverklaring kan worden aangepast om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving. Indien deze verklaring aangepast wordt, zal via de app melding van gemaakt worden en de gewijzigde verklaring beschikbaar gesteld worden.

Voor meer informatie over hoe Imec VZW omgaan met persoonsgegevens, klik hier.

Samenvatting Gebruiksvoorwaarden voor de On/Off app

Vind je Gebruiksvoorwaarden lang, moeilijk en vol met legalese? Wij ook. We vinden het echter belangrijk om je te informeren over de manier waarop je gebruik kan maken van de On/Off app.

Daarom hebben we deze 2 minuten durende samenvatting voor je gemaakt. Deze samenvatting geeft je de nodige informatie en alles wat je moet weten in een mum van tijd!

Eerst en vooral, wat is de On/Off app?

 • UGent en imec hebben de handen in elkaar geslagen om de app On/Off te maken. De app is een onderzoeksinstrument waarmee onderzoekers twee types data van toestemmende deelnemers aan het onderzoek tegelijkertijd kunnen verzamelen: survey data en smartphone logdata.

Wanneer kan je de App gebruiken?

 • Om de App te kunnen gebruiken moet je onze Gebruiksvoorwaarden accepteren. Hierin staan de regels voor het gebruik van onze diensten.
 • Je moet ook aanduiden dat je onze Privacyverklaring hebt begrepen. De Persoonsgegevens die je met ons deelt, blijven altijd jouw eigendom en UGent en imec zullen deze alleen gebruiken in overeenstemming met de Privacyverklaring. Voor meer informatie over dit onderwerp nodigen wij je uit om onze Privacyverklaring te lezen.
 • Wanneer je de App wilt gebruiken, moet je minstens 18 jaar oud zijn.
 • Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van de App.

Hoe kan je de App gebruiken?

 • Je mag de App enkel gebruiken zoals het bedoeld is en bent samen met ons verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van je eigen gebruik.
 • Zolang je de App gebruikt, mag je deze alleen voor privédoeleinden gebruiken.
 • Als je onze gebruiksvoorwaarden schendt, riskeer je dat je de App niet meer mag gebruiken
 • Als je technische ondersteuning nodig hebt, kun je ons altijd een e-mail sturen naar info@onoffonderzoek.be

Ook belangrijk om te weten:

 • UGent en imec blijven altijd de eigenaar van de App en van alle gerelateerde intellectuele eigendomsrechten, jij blijft altijd de eigenaar van jouw eigen Gegevens.
 • UGent en imec zijn niet aansprakelijk voor enig gebruik van de App, behalve in het geval van een opzettelijke fout langs onze kant.
 • Onze Gebruiksvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden aangepast, je wordt hiervan tijdig verwittigd via een bericht van de App (push notification) en je behoudt de mogelijkheid om je gebruik van de App te beëindigen door de App te verwijderen. 

Wil je meer weten? Dan nodigen wij je uit om onze volledige Gebruiksvoorwaarden te lezen, waarin alles in detail wordt uitgelegd.

Gebruiksvoorwaarden voor de On/Off app

 1. Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden (hierna Gebruiksvoorwaarden) beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik kan worden gemaakt van de applicatie On/Off (hierna “de App”). 

Deze App werd ontwikkeld door de Universiteit Gent, openbare instelling met rechtspersoonlijkheid, met bestuurszetel te 9000 Gent, Sint-Pietersnieuwstraat 25 en ondernemingsnummer 0248.015.142 (hierna “UGent" genoemd) in samenwerking met Interuniversitair Micro-Electronica Centrum VZW, met bestuurszetel te 3001 Leuven, Kapeldreef 75 en ondernemingsnummer BE 0425.260.668 (hierna “imec” genoemd).

 1. Definities 

App: De mobiele On/Off applicatie waarop deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn.

Gebruiker: de persoon die zich registreert via de App en de App gaat gebruiken.

Gezondheidsgegevens: dit omvat informatie over de subjectieve gezondheidstoestand (SG) van de Gebruiker. Je subjectieve gezondheidsgegevens bevatten informatie over je welzijn zoals jij deze omschrijft tijdens het gebruik van de App.

Gebruiksgegevens: dit zijn Gegevens over de handelingen die je als Gebruiker uitvoert binnen de App zoals het openen en het sluiten van de App, hoe vaak en op welke tijdstippen je deze handelingen uitvoert, meer specifiek welke apps je opent en sluit, welke notificaties je ontvangt, en wanneer je deze ontvangt.

Functionele Gegevens: deze omvatten het type toestel, de taalinstelling van het bestuurssysteem van het toestel (bv. Be-Nl of Be-Fr), de store waaruit de App gedownload en geïnstalleerd werd, samen met de versienaam (Android) en de bundel (iOS) , de tijd (in milliseconden) wanneer de App de eerste keer geopend werd en de gebruiksduur van de App afgerond tot het eerstvolgende uur, het land waar de Gebruiker verblijft.

Persoonsgegevens: Alle via de App verzamelde Gegevens die informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bevatten. Deze App verwerkt enkel gepseudonimiseerde persoonsgegevens. 

Cookies: Aan de hand van functionele en gedragscookies zal nagegaan worden of je problemen ondervindt bij het gebruik van de App, mogelijks door het bestaan van een bug. Deze gedragscookies worden enkel gebruikt om de Gebruiker te ondersteunen bij het gebruik van de App voor het geval dat er een bug in de App zit. Wij zullen de gedragscookies enkel gebruiken wanneer je hiervoor je uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in de cookie banner.

Gegevens: Alle via de App toegankelijke Gegevens waaronder Gezondheidsgegevens, Gebruiksgegevens en Functionele Gegevens.

Apparatuur: De (rand)apparatuur, waaronder mede begrepen een smartphone of tablet waarmee de Gebruiker gebruik maakt van de App, inclusief het daarbij behorende besturingssysteem.

Verwerkingsverantwoordelijke: Universiteit Gent

Verwerker: imec VZW

 1. Toepasselijkheid en wijzigingen

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de App.

Na het downloaden van de App, word je als Gebruiker gevraagd om akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden.

De UGent behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Onze Gebruiksvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden bijgewerkt of gewijzigd; wij raden u aan onze Gebruiksvoorwaarden regelmatig na te lezen. U kunt de meest actuele versie te allen tijde bekijken op https://onoffonderzoek.be/privacy/. Als wij een wijziging aanbrengen in de Gebruiksvoorwaarden, zullen wij de herziene Gebruiksvoorwaarden op de website plaatsen via de link die hierin wordt vermeld. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat uw voortgezette gebruik van de Dienst nadat de Gebruiksvoorwaarden zijn gewijzigd, betekent dat u de herziene Gebruiksvoorwaarden aanvaardt. Zonder het voorgaande te beperken, indien wij een wijziging in de Gebruiksvoorwaarden aanbrengen die uw gebruik van de Dienst wezenlijk beïnvloedt, kunnen wij een kennisgeving van een dergelijke wijziging op onze website plaatsen en/of u tijdig via een bericht van de App (push notificatie) op de hoogte stellen en behoudt u de mogelijkheid om uw gebruik van de App te beëindigen door de App te verwijderen. 

Is of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven jij, UGent en imec aan het overblijvende gedeelte gebonden. Deze laatsten zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

UGent en imec behouden tevens het recht om de App aan te passen, Gegevens te wijzigen of te verwijderen, het gebruik van de App te beperken of de toegang tot de App geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te ontzeggen.

 1. Licentie Applicatie

Alle rechten in en op de App die in deze Gebruiksvoorwaarden niet uitdrukkelijk toegekend worden aan de Gebruiker, zijn aan ons voorbehouden. Tenzij uitdrukkelijk hierin beschreven, wordt geen enkele uitdrukkelijke en geïmpliceerde licentie toegekend aan de Gebruiker met betrekking tot de App of enig onderdeel ervan, met inbegrip van enig recht om in het bezit te komen van een broncode, Gegevens of ander technisch materiaal met betrekking tot de Applicatie.

Nadat je je als Gebruiker hebt geregistreerd, verlenen UGent en imec je een niet exclusief, royalty-vrij en herroepbare licentie om de App te gebruiken in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. Je mag de App of een onderdeel ervan niet gebruiken voor commerciële doeleinden.

Jij, noch een derde partij, zal in geen geval:

 1. de App of een onderdeel ervan distribueren, verkopen, verhuren, in sublicentie geven, leasen, uit te lenen of op een andere manier overdragen aan een derde partij, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan onder deze Gebruiksvoorwaarden;
 2. de App gebruiken voor timesharing, hosting, diensten te verlenen of soortgelijke doeleinden, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan onder deze Gebruiksvoorwaarden;
 3. productidentificatie, eigendomsinformatie, auteursrechtkennisgevingen, digitale watermerken of andere kennisgeving in of op de App veranderen, verwijderen of onleesbaar maken;
 4. enig deel van de App wijzigen, aanpassen of veranderen, een afgeleid werk creëren van enig deel van de App of de App integreren in of met andere software, behalve in de mate dat dit uitdrukkelijk schriftelijk is toegestaan door ons;
 5. jezelf ongeoorloofde toegang verschaffen tot accounts van andere Gebruikers of tot onze IT-infrastructuur of de structuur om aan de App te geraken of om de App te gebruiken om illegale activiteiten uit te voeren of te promoten;
 6. de App gebruiken om ongewenste e-mailadvertenties of spam te genereren;
 7. gebruik maken van een automatisch, elektronisch of manueel hoge- volumeproces om toegang te krijgen tot informatie over de App of om deze informatie te doorzoeken of te verzamelen (met inbegrip van en niet beperkt tot robots, spiders of scripts);
 8. je voordoen als een andere persoon of entiteit;
 9. opzettelijk wormen, Trojaanse paarden, corrupte bestanden of andere destructieve of bedrieglijke elementen verspreiden of de App gebruiken voor onwettige, invasieve, inbreukmakende, lasterlijke of frauduleuze doeleinden;
 10. technische en andere beschermende maatregelen in de App verwijderen of op een andere manier omzeilen.

Door informatie of Gegevens te creëren of op een andere manier door te geven via de App en zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van ons Privacyverklaring geeft u ons een niet-exclusieve, royalty-vrije, wereldwijde, sublicentieerbare en overdraagbare licentie om de Gegevens te gebruiken, te kopiëren, op te slaan, te wijzigen, door te sturen en weer te geven voor zover dat nodig is om de App aan te vullen en up te daten.

De UGent en imec hebben te allen tijde het recht om de in lid 1 van dit artikel bedoelde licentie te beëindigen en je daarmee het gebruik op de App te ontzeggen.

Je zal hierover op een passende wijze worden geïnformeerd door UGent en/of imec.

 1. Gebruik van de App

Het doel van deze App is om nauwkeurige en actuele Gegevens voor wetenschappelijk onderbouwde beleidskeuzes in tijden van crisis te genereren en potentieel het verlichten van de gezondheidszorg. Door het verzamelen van de informatie, kan de App (potentiële) besmette en niet besmette clusters (groep van personen), hotspots en super verspreiding (blootstelling aan vele Gebruikers) in kaart brengen.

In geen geval en op geen enkel moment zullen je Gegevens gebruikt worden of gekoppeld worden met andere data voor individuele controle- of handhavingsdoeleinden.

Je downloadt de App. Eens je de App hebt gedownload, word je gevraagd om akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden en aan te geven dat je de Privacyverklaring begrepen hebt. We raden je aan om deze informatie nauwkeurig te lezen. Het downloaden en het akkoord gaan met de Gebruiksvoorwaarden, bevat je toestemming voor het functioneren van de App. Dit betekent dat er vanaf dat moment Gebruiksgegevens en Functionele Gegevens van jou verzameld en verwerkt worden.

Het gebruik van de App is strikt persoonlijk en uitsluitend voor jouw eigen rekening en risico. De App is uitsluitend voor particulier en privégebruik bedoeld. De App mag niet voor commerciële of zakelijke doeleinden worden aangewend. De App is uitsluitend bedoeld voor Gebruikers in België. Hoewel toegang van buiten dit gebied mogelijk is, is de App niet bedoeld voor een dergelijk gebruik en dergelijke Gebruikers verschaffen zich eveneens op eigen risico toegang tot de App.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het correcte en zorgvuldig gebruik van de App en je moet je onthouden van ongeoorloofd en onzorgvuldig gebruik van de App. In het bijzonder betekent dit:

(a) dat je de Gegevens naar waarheid invult;

(b) dat je de App niet gebruikt voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wet- of regelgeving, goede zeden, de openbare orde, of rechten van derden. In geen geval is het toegestaan Gegevens, documenten of bestanden aan de App toe te voegen die een illegale of aanstootgevende inhoud hebben of (anderszins) inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van derden.

(c) dat je de App niet op een zodanige wijze gebruikt dat de (juiste) werking daarvan wordt verhinderd, inbreuk wordt gemaakt op de beveiliging of schade wordt toegebracht aan de UGent, imec, de App of derden.

(d) dat je geen computervirussen via de App verspreidt, dan wel op andere manieren apparaten of systemen verstoort van UGent, imec of andere Gebruikers van de App.

Je stemt ermee in om ons onmiddellijk te waarschuwen in geval van ongeoorloofd gebruik van de App of enige andere schending van de beveiliging. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of beschadiging als gevolg van de niet-naleving van bovengemelde vereisten.

Wanneer je berichten deelt waarin verwezen wordt naar de App, hebben de UGent en imec het recht om hier gebruik van de maken. Dit geldt onder meer voor artikels, tekstberichten, tweets.

Je vrijwaart UGent en imec voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het in strijd handelen met deze Gebruiksvoorwaarden.

Je draagt zelf en voor eigen rekening zorg voor de noodzakelijke hard- en software, randapparatuur en (internet)verbindingen om de toegang tot en het gebruik van de App en het Gebruikersaccount mogelijk te maken. Je kan als Gebruiker geen aanspraak maken op enige vergoeding voor het gebruik van de Gegevens door UGent.

Je zal UGent en imec alle medewerking verlenen die redelijkerwijs van jou kunnen worden verwacht bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de App.

Het gebruik van de App kan op ieder gewenst moment door jou worden beëindigd, door de App te de-installeren (Zie: ”Beëindiging en deactiveren App”).

 1. Registratie en leeftijd

Voor het gebruik van de App dien je een onboarding flow te doorlopen. Bij deze flow dien je naar waarheid de informatie in te voeren waar UGent om verzoekt. Je dient eventuele wijzigingen van Gegevens onmiddellijk via de App te wijzigen.

Door de Gebruiksvoorwaarden te accepteren, verklaar en garandeer je dat je 18 jaar of ouder bent. Gebruikers jonger dan 18 jaar mogen de App niet gebruiken. 

 1. Kosten

De UGent brengt voor het gebruik van de App geen kosten in rekening. De Gebruiker draagt zelf de kosten van de aanschaf en gebruik van de Apparatuur en verbindingen (mobiel en/of draadloos internet) die nodig zijn voor het gebruik van de diensten via de App. 

 1. Aansprakelijkheid 

De UGent en imec spannen zich in voor optimale beschikbaarheid en bereikbaarheid van de App. De UGent en imec geven geen garanties met betrekking tot de originaliteit, de volledigheid, de nauwkeurigheid, de juistheid, de geschiktheid, de beschikbaarheid en/of de bereikbaarheid van de App en/of van de Gegevens.

De UGent en imec staan er niet voor in dat de App of onderdelen daarvan zonder onderbreking, fouten, computervirussen of gebreken zal werken, of dat (steeds alle) fouten en gebreken kunnen en (zullen) worden verbeterd. De UGent en imec staan niet in voor het (ongestoord) functioneren van telecommunicatieverbindingen en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgen van eventuele onvolledigheden en/of onnauwkeurigheden en/of onjuistheden in de Gegevens die via de App ontsloten worden.

De UGent en imec zullen zich redelijkerwijs inspannen voor een naar de stand van de techniek adequate beveiliging van de App (Zie:“Privacyverklaring - Technische en organisatorische maatregelen en bewaartermijn“). Dit laat onverlet je eigen verantwoordelijkheid om je systemen, Gegevens en andere – al dan niet gevoelige – informatie afdoende te beveiligen.

Alle garanties, voorwaarden en verklaringen die anders stilzwijgend uit de toepasselijke wetten voortvloeien met betrekking tot de App, worden voor zover wettelijk toegestaan uitgesloten en worden afgewezen. In het bijzonder garanderen de UGent en imec in geen geval: (a) de volledige, correcte en onbeschadigde Gegevenstransmissie; (b) het ongestoord en/of ononderbroken gebruik van de App en van de Gegevens die via de App ontsloten worden; (c) de (volledige) betrouwbaarheid van de App en van de Gegevens die via de App ontsloten worden; (d) onkraakbaarheid van de App.

De UGent en imec garanderen niet dat (a) randapparatuur die op de App kan worden aangesloten volledig en /of correct en/of foutloos functioneert; en dat (b) Gegevens die via op de App aangesloten randapparatuur worden gecommuniceerd volledig en/of correct en/of foutloos worden gecommuniceerd.

De UGent en imec zijn bij de uitvoering van hun diensten gerechtigd gebruik te maken van de diensten van derden, op welke wijze dan ook.

De UGent en imec zijn niet aansprakelijk voor enig(e) verlies, schade en/of kosten van jou of van derden, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het gebruik, misbruik, onmogelijkheid en/of ongeschiktheid van het gebruik van de App en van de Gegevens die via de App ontsloten worden, tenzij het/de betreffende verlies, schade en/of kosten is/zijn veroorzaakt door een opzettelijke fout van de UGent en/of imec.

De UGent en imec kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enige storing of vertraging in de uitvoering van verplichtingen met betrekking tot de App indien een dergelijke vertraging of storing te wijten is aan oorzaken waarover wij geen controle hebben, en dit met inbegrip van, maar niet beperkt tot overmacht, oorlog, stakingen, uitsluitingen, rellen, epidemieën, brand, storingen in de communicatielijn, stroomuitval, aardbevingen, andere rampen, ongeoorloofde toegang tot de informatietechnologiesystemen van ons door derden of om het even welke andere reden wanneer het niet nakomen van de verplichtingen buiten de redelijke controle van ons valt. 

De App kan banners en links bevatten naar externe internetpagina’s. De UGent en imec zijn niet aansprakelijk voor het gebruik, de inhoud of het (niet-)functioneren van deze (externe) internetpagina’s en aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid. De UGent en imec zijn niet verantwoordelijk voor het verwerken van jouw Persoonsgegevens op deze (externe) internetpagina’s. 

 1. Overdracht rechten en verplichtingen 

UGent en/of imec behouden zich het recht voor de rechten en verplichtingen uit deze Gebruiksvoorwaarden aan een derde over te dragen.

 1. Beëindiging en deactiveren App

UGent en imec en de Gebruiker kunnen te allen tijde en zonder opgave van redenen het gebruik van of gebruiksrecht op de App met onmiddellijke ingang beëindigen. 

Je kan het gebruik van de App zelf beëindigen door (1) de App uit te schakelen door in de instellingen van de App de optie ‘deactiveer alle functies’ te kiezen of (2) de App te verwijderen. Bij het verwijderen van de App worden automatisch ook de Gegevens van de betreffende Gebruiker verwijderd.

UGent en imec zijn niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit de beëindiging op grond van het voorgaande lid. De beëindiging van de Gebruiksovereenkomst, op welke wijze dan ook, brengt tevens mee dat UGent en imec het gebruik van de App afsluit.

 1. Toepasselijk recht en geschillen

Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de App en de relatie tussen de partijen en ongeacht of deze worden beschouwd als contractuele vorderingen, worden uitsluitend beheerst door en beslecht volgens Belgisch recht.

De rechtbanken van Oost-Vlaanderen, afdeling Gent zijn exclusief bevoegd om van elk geschil kennis te nemen dat zou voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze Privacyverklaring.

 1. Overige bepalingen

Met al je vragen en/of opmerkingen kan je altijd terecht bij ons via info@onoffonderzoek.be

De website https://onoffonderzoek.be maakt gebruik van technieken om jouw surfervaring te verbeteren.
Die technieken noemen we hierna voor het gemak cookies.

In deze cookieverklaring willen we je duidelijk en eenvoudig uitleggen welke cookies we gebruiken en waarom. We vertellen je ook hoe je die cookies kunt beheren.

Indien je de UGent toestemming hebt gegeven om niet-functionele cookies te gebruiken, dan kan je deze instelling te allen tijde wijzigen. Meer uitleg over hoe je in je browser je cookievoorkeuren kan aanpassen, vind je hieronder.

 1. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DEZE COOKIEVERKLARING?

Het On/Off Onderzoeksteam van UGent, een onderdeel van de Universiteit Gent (UGent), openbare instelling met rechtspersoonlijkheid overeenkomstig het bijzonder decreet van 26 juni 1991 met bestuurszetel op en gelegen aan de Sint-Pietersnieuwstraat 25 te 9000 Gent.

 1. WAT ZIJN COOKIES?

Onze websites maken gebruik van zogenaamde 'cookies'. Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op jouw computer of mobiel apparaat (smartphone, tablet …) worden geïnstalleerd wanneer je een website bezoekt of een (mobiele) applicatie gebruikt. Cookiebestanden bevatten unieke codes die bijvoorbeeld toelaten dat jouw browser je herkent tijdens jouw bezoek aan een onlinedienst.

Een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf heeft geplaatst. Hij heeft geen toegang tot andere informatie op jouw computer.

 1. WELKE SOORTEN COOKIES ZIJN ER?

Cookies worden onderverdeeld naargelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.

Oorsprong

Op basis van de herkomst van cookies maken wij een onderscheid tussen eerstepartijcookies en derdepartijcookies.

 • Eerstepartijcookies zijn directe cookies die de Universiteit Gent zelf beheert. Ze worden rechtstreeks door de UGent op de website geplaatst.
 • Derdepartijcookies zijn cookies die niet de Universiteit Gent maar een derde partij beheert of plaatst. Dat gebeurt tijdens jouw bezoek of gebruik van de website. 

Derdepartijcookies zorgen er dus voor dat bepaalde gegevens door jouw bezoek of gebruik van een onlinedienst naar derden worden gestuurd. Dat zijn bijvoorbeeld socialemediacookies of cookies van adverteerders, die ervoor zorgen dat je advertenties te zien krijgt. Hoewel we deze cookies dus niet zelf beheren of plaatsen, doen we er toch alles aan om de plaatsing ervan door derde partijen via onze platformen zo gecontroleerd mogelijk te laten verlopen. Deze derde partijen worden mogelijks samen met de UGent beschouwd als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken wanneer beide partijen samen het doel en de middelen van de verwerking (cookies) bepalen.

 

Functie

 • Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert. Functionele cookies zijn eerstepartijcookies en zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website. Functionele cookies kunnen niet geweigerd worden.
 • Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst worden voor statistische, sociale en commerciële doeleinden. Ze hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de website. Niet-functionele cookies kunnen eerstepartijcookies of derdepartijcookies zijn.
  • Cookies met statistische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina's van de website bezocht worden, waar de computer van een gebruiker gelokaliseerd is, …
  • Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen.

Levensduur

 • Permanente cookies blijven op het toestel van de gebruiker aanwezig voor de levensduur van de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (bv. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics …).
 • Sessiecookies laten toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browsersessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer de gebruiker het browserscherm sluit. Sessiecookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra de browser wordt afgesloten, worden alle sessiecookies verwijderd.
 1. WAAROM GEBRUIKT onoffonderzoek.be COOKIES?

We gebruiken cookies om jouw gebruikservaring te verbeteren.

Cookies maken de interactie tussen jou en de website of (mobiele) applicatie die je bezoekt over het algemeen makkelijker en sneller. Ze helpen je bijvoorbeeld te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website of (mobiele) applicatie.

De cookies die https://onoffonderzoek.be gebruikt zijn veilig en worden nooit gebruikt voor advertenties.

Het On/Off Onderzoeksteam slaat geen informatie op die direct aan jou gerelateerd is. Informatie verzameld met behulp van cookies wordt enkel gebruikt om eventuele fouten te identificeren en de website te optimaliseren.

 1. WELKE COOKIES GEBRUIKT onoffonderzoek.be EN VOOR WELKE DOELEINDEN?

Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke of functionele cookies zijn cookies die nodig zijn om onze website op een goede manier te gebruiken. Wij gebruiken deze cookies om onder meer de volgende voordelen te garanderen:

 • Jouw browserinstellingen uitlezen om onze website optimaal op jouw beeldscherm te kunnen weergeven.
 • De website gelijkmatig belasten, waardoor die steeds bereikbaar blijft.

 

Voor gebruik van deze cookies is geen toestemming vereist en ze kunnen dan ook niet worden uitgeschakeld.

 

Statistische cookies

Statistische cookies verzamelen algemene informatie over de manier waarop onze website wordt gebruikt. We kunnen statistische analyses maken van de informatie die we op deze manier krijgen, bijvoorbeeld: Hoe ben je op onze webpagina terechtgekomen?

Dankzij statistische resultaten kunnen we de structuur, navigatie en inhoud van onze onlinediensten zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken en verbeteren.

Voor gebruik van deze cookies is toestemming vereist.

Verzamelnaam

 

Doel

Piwik Pro

ppms_privacy_

_pk_id*

_pk_ses*

stg_debug

stg_externalReferrer

Houdt bij hoe bezoekers de website gebruiken

 

 1. HOE KAN IK HET GEBRUIK VAN COOKIES BEHEREN?

Het On/Off Onderzoeksteam respecteert jouw privacy en gebruikt cookies enkel als je hiervoor toestemming hebt gegeven. De strikt noodzakelijke cookies staan echter altijd aan. Je kan deze dus niet beheren.

Informatie over jouw rechten en de manier waarop je deze kan uitoefenen, lees je in de privacyverklaring.

Wij willen je zoveel mogelijk controle geven over het gebruik van cookies via onze diensten. Daarom kan je het gebruik van cookies op onze onlinediensten beheren, zowel via onze online diensten als via jouw browser.

Hoe je deze instellingen kan aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser. Daar kan je ook vinden hoe eerder geplaatste cookies verwijderd kunnen worden.

Via deze links ontvang je meer informatie hoe je dit kan doen.

 1. BIJ WIE KAN IK MET VERDERE VRAGEN OF EVENTUELE KLACHTEN ROND COOKIES TERECHT?

Heb je onze cookieverklaring volledig doorgenomen, maar nog geen antwoord op jouw vraag gevonden? Je kan een mail richten aan info@onoffonderzoek.be.

UGent heeft een data protection officer (DPO) die waakt over de bescherming van jouw gegevens bij de UGent. Onze DPO staat je graag te woord via privacy@ugent.be.

Als je wil, kan je ook een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit. In België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit (contact@apd-gba.be) en/ of de Vlaamse Toezichtcommissie (contact@toezichtcommissie.be). Meer informatie daarover kan je terugvinden op hun website (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be of https://overheid.vlaanderen.be/vlaamse-toezichtcommissie).

 1. KAN DEZE COOKIEVERKLARING VERANDEREN?

Deze verklaring kan worden aangepast als onze diensten of de geldende wetgeving daarom vragen.

Natuurlijk laten we je weten wanneer er belangrijke wijzigingen zijn en vragen we jouw toestemming als dat nodig is.

 

Laatste bijwerking van deze cookieverklaring: 20 oktober 2022.

 

 

 

Met al je vragen en/of opmerkingen kan je altijd terecht bij ons via het emailadres digitaalwelzijn@ugent.be, of op volgend adres: imec-mict-UGent, t.a.v. On/Off, Miriam Makebaplein 1, 9000 Gent.

Indien je een klacht hebt over het verwerken van jouw persoonsgegevens door On/Off, kan je de Data Protection Officer van imec-mict contacteren via privacy@imec.be. Als u niet tevreden bent met ons antwoord, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsauthoriteit, namelijk de Belgische Gegevensbeschermingsauthoriteit en / of het Vlaams Comité van Toezicht.

Deze privacyverklaring kan worden aangepast om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving. Indien deze verklaring aangepast wordt, zal via de app melding van gemaakt worden en de gewijzigde verklaring beschikbaar gesteld worden.

Voor meer informatie over hoe Imec VZW omgaan met persoonsgegevens, klik hier. Voor meer informatie over hoe Universiteit Gent omgaan met persoonsgegevens, bezoek de website.