Jouw welzijn

Misschien heb je te maken met omstandigheden die deelname extra uitdagend maken, zoals problemen met je (mentale) gezondheid of in je leefomgeving. Als dit voor jou het geval is, en je dit wenst, mag je ons hier steeds vrijblijvend over inlichten, zodat we je optimaal kunnen opvolgen tijdens het onderzoek. Wij geven immers om het welzijn van al onze deelnemers! Je kan ons contacteren via info@onoffonderzoek.be.

Je kan ons gedurende de looptijd van het onderzoek ook altijd vragen om je data in te kijken, recht te zetten of te verwijderen. Daarvoor kan je ons contacteren via info@onoffonderzoek.be.

Je mag ook altijd de deelname stopzetten. De instructies hiervoor vind je onderaan deze pagina.

Indien je met een hulpvraag zit of meer algemeen je ervaringen of vragen als deelnemer met het onderzoeksteam wil delen, mag je ons ook steeds contacteren. We zullen trachten om je verder te helpen, bijvoorbeeld door je vragen te beantwoorden of je door te verwijzen naar een relevante instantie. Hieronder vind je alvast enkele contactadressen die je verder op weg kunnen helpen:

  • Mediawijs (mediawijs.be)
  • Bij Centra voor Algemeen Welzijn (www.caw.be): Hier kan je terecht met allerlei hulpvragen die te maken hebben met je welzijn, zoals vragen over geestelijke gezondheid, je woonomgeving, ...
  • Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (centrageestelijkegezondheidszorg.be): Hier kan je terecht met hulpvragen over ernstigere psychische problematieken.
  • Tele-onthaal (tele-onthaal.be)

Deelname beëindigen

Je kan je deelname aan het onderzoek op elk moment stopzetten, zonder gevolgen en zonder een reden te moeten opgeven. Je deelname stopzetten doe je door de apps te verwijderen van je telefoon en/of laptop:

m-Path verwijderen

Ga naar de instellingen (‘settings’) van je telefoon. Open de lijst met geïnstalleerde applicaties en selecteer m-Path. Selecteer ‘app verwijderen’.

On/Off verwijderen

Ga naar de instellingen (‘settings’) van je telefoon.

Open de lijst met geïnstalleerde applicaties. Selecteer On/Off. Selecteer ‘app verwijderen’.

ActivityWatch verwijderen

Ga naar de instellingen (‘settings’) van je laptop. Open de lijst met geïnstalleerde programma’s (‘apps’). Selecteer ActivityWatch. Verwijder het programma (‘uninstall’).