Partners

UGent

UGent is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het On/Off onderzoek. Het On/Off team aan de UGent verzamelt de data, en analyseert ze voor wetenschappelijke doeleinden.

Europese Onderzoeksraad

Het onderzoek wordt gefinancierd door de Europese Onderzoeksraad onder Horizon 2020, het achtste EU-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (DISCONNECT 950653).

De Standaard

De Standaard communiceert over de geanonimiseerde en geaggregeerde onderzoeks- bevindingen van het On/Off onderzoek. Ze voorziet journalistieke duiding bij deze bevindingen.